Sealskin NMX

Sealskin NMX

De bouwwereld staat niet stil. Nieuwe technieken, toepassingen en materialen zorgen continu voor verbeteringen.

Vreemd dat daarbij een wezenlijk onderdeel steevast over het hoofd werd gezien: het toilet. De moderne wc stamt eigenlijk al uit 1596 en het Nederlandse rioleringsstelsel ligt er inmiddels meer dan een eeuw. Veranderende inzichten, met name op milieugebied, vragen om een nieuwe aanpak. Het innovatieve NMX (no mix) scheidingstoilet van Sealskin is het antwoord.

Wie wil weten wat er beter kan, moet bij het begin beginnen: de toiletpot. Twee afvalstromen, urine en feces, verdwijnen daar, na toevoeging van veel water en wat papier, door één gat in het riool. Alleen al in ons land zijn ruim 400 rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) verantwoordelijk voor het schoonmaken van dat afvalwater.

Het schoonmaken van rioolwater kost de waterschappen jaarlijks nu al 1,2 miljard euro (bron: stichting RIONED). Dat is kostbaar en niet geheel noodzakelijk. Het is zoveel efficiënter, goedkoper én dus slimmer om de twee afvalstromen al aan het begin te scheiden.

Urine grootste verontreiniger
In tegenstelling tot wat men vaak denkt, zijn het niet de feces, maar is het de urine die verantwoordelijk is voor de meeste vuillast. Met slechts 1 procent van het totale volume is het een relatief kleine afvalwaterstroom, maar tegelijkertijd degene die het meest vervuilt.

Urine bevat namelijk veel stikstof en fosfaten. Juist deze twee stoffen zijn moeilijk uit het afvalwater te verwijderen. Hier ligt dan ook de uitdaging én de winst. Uit onderzoek blijkt dat de RWZI’s een enorme reductie in energieverbruik kunnen realiseren, als de urine niet meer uit het afvalwater hoeft te worden gezuiverd.

Sealskin NMX

Grondstoffen terugwinnen uit afvalwater
Het NMX toilet is een zogenaamd scheidingstoilet. Het design is eigentijds, modern en elegant, net als de filosofie erachter. De naam zegt het al: een no mix toilet houdt de ‘gele’ en ‘bruine’ afvalstroom netjes gescheiden. Dankzij een innovatief ontwerp belandt de eerste in een apart afvoergat aan de voorkant en de tweede, samen met het toiletpapier, in het achterste gat.

Dat wordt meetal ‘ouderwets’ naar het riool afgevoerd. Maar de gele stroom die zoveel verontreiniging veroorzaakt, wordt separaat opgevangen. Dat kan op twee manieren. De eenvoudigste methode is om de urine in een speciale tank op te slaan.

De inhoud wordt dan periodiek vervoerd naar een speciale zuiveringsinstallatie, waar de stoffen goedkoper en effectiever kunnen worden verwijderd. Voor de andere methode werkt Sealskin samen met een technologische partner.

Die oplossing bestaat uit een totaalconcept, waarin de urinestroom naar het dak wordt geleid en daar volgens een gepatenteerd systeem wordt verwerkt. Zo worden ter plaatse de fosfaten en stikstof aan de urine onttrokken. Dat heeft een direct economisch belang.

Samen vormen ze namelijk het belangrijkste bestanddeel van kunstmest. Ook niet onbelangrijk: fosfaat is een eindige grondstof waarvan op korte termijn grote tekorten worden verwacht. Dus blijven we de 135 liter afvalwater die wij per persoon dagelijks produceren als ‘afval’ bekijken of grijpen we de kans en beschouwen we het voortaan als grondstof?

Sealskin NMX

Milieubewustzijn
Regeren is vooruitzien. Gelukkig is het soms niet heel moeilijk om in de nabije toekomst te kijken. De Europese Kaderrichtlijn Water zal om een grotere inspanning gaan vragen. De richtlijnen worden strenger en per 2015 worden er nieuwe normen aan de oppervlaktewater-waarden gesteld.

De ‘vervuiler’ wordt zwaarder belast. Het gescheiden inzamelen van urine getuigt niet alleen van een maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook van een gezonde handelsgeest. Het wekt geen verbazing dat het initiatief in enkele ons omringende landen al redelijk is geaccepteerd.

In Scandinavië bijvoorbeeld is het concept al gerealiseerd in nieuwe woonwijken. Met Sealskin is er nu ook een Midden-Europese speler op de markt, die daarmee bewijst dat milieubewustzijn en eigentijds design prima kunnen samengaan.

Doordacht design
De zuiveringsproblematiek is belangrijk, maar het oog wil ook wat. Het NMX toilet is een fraai staaltje vormgeving. Het hoogwaardige design is tegelijkertijd praktisch en doordacht. Hoe revolutionair het systeem ook is, er wordt gewoon met standaard afmetingen en standaard materialen gewerkt.

Eén uniek element dat te bijzonder is om onvermeld te laten, is het integrated refresh cleaning system (IRC). Dit gepatenteerde systeem zorgt voor een continue reiniging en houdt het toilet niet alleen fris maar ook hygiënisch schoon. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van een biologisch middel dat de vorming van urinesteen tegengaat en uiteraard eenvoudig afbreekbaar is.

Bestek
Deze innovatie kan op veel enthousiasme rekenen. Tal van (zorg)instellingen, hogescholen en nieuwbouwprojecten hebben interesse getoond in het toepassen van dit type toilet. Wie eerder kennis wil maken met deze kleine wc-revolutie, bezoekt onze website www.sealskin.com. Sealskin verzorgt ook projectspecifieke bestek-omschrijvingen.

Op die manier bent u altijd verzekerd van kloppende bestekteksten waarbij de volledigheid gegarandeerd is. Zo wordt u later tijdens de uitvoering niet geconfronteerd met ‘gaten’ in het bestek en vervelende financiële consequenties.

Bron: Sealskin


Peiling

Mijn voorkeur gaat uit naar...
Bekijk resultaten

Categorieën

Tags